عشق در دنیا پاسخ داده نمی شود و تنها پاسخ عشقِ انسان ٬خداست

 

برای مشاهده سخنرانی کلیک کنید