طلاق و تلاش برای حفظ خانواده

بنده بر اساس تجربه‌ام خدمت شما بزرگواران عرض می کنم که :

 • در این مرحله ( که هنوز بسیار فرصت های طلایی برای حفظ و نگهداری زندگی برای شما وجود دارد) ،
 • تا می توانید تلاش کنید و به هر شیوه و روشی که بلدید و یا می‌توانید به کار برید برای اینکه زندگیِ مشترکِ خود را حفظ و از آن مراقبت نمایید .

اگر شما :

 • تلاش نکنید
 • و شیوه های درست و صحیح را برای حفظ و نگهداری زندگی ( حتی با وجود مقصر نبودن و یا کمترین خطا را داشتن یا کلا ناخواسته در بحران قرار گرفتن ) به کار نبندید :

در آینده باعث افسوس و پشیمانی شما می شود .

اما اگر همه تلاش و سعی خود را در جهت کنترل و حفظ و نگهداری زندگی داشته باشید :

 • حتی اگر به جدایی هم کشیده شود ،
 • شما در آینده به هیچ عنوان آسیب نخواهید دید
 • و خوشحال از این خواهید بود که در قبل از جدایی ، همه تلاشتان را کردید ولی نشد .

توجه به این نکته که :

 • بسیاری از موارد طلاق را شاهد بودم که اگر تلاش می کردند ، می‌توانستند راهی پیدا کنند
 • و یا با روش هایی مناسب ادامه زندگی را برای خود حفظ کنند
 • اما بدلیل عدم توجه و عدم تلاش و دقت در این مرحله ، متاسفانه به جدایی ختم شده و اکنون مجدد به زمانِ قبل فکر می‌کنند !

حتی اگر به طور ناخواسته در بحران طلاق قرار گرفتید و همه آسیب ها از طرف مقابل به شما وارد شده ، سعی کنید :

 • بدون عجله و بدون شتابزدگی در ابتدای کار،
 • اول بخوبی تلاشتان را به هر روش و شیوه ای که بلدید برای حفظ زندگی انجام دهید .
 • خودتان یا به همراه بزرگ ترها یا فامیل یا آشنایان یا دوستان یا واسطه ها یا …. به هر سبک و فرمی که خودتان و شرایط برای شما ایجاد می کند .

در این صورت :

 • برای همیشه ذهن و خیالتان آسوده و راحت خواهد بود ،
 • چون شما تمام تلاشتان را کردید اما نشد .
 • و این امتیاز بالا و بزرگی است که می توانید برای خود در این مرحله کسب نمایید که پشتوانه شما در مراحل بعدی نیز خواهد بود !

طلاق و تلاش برای حفظ خانواده

طلاق و تلاش برای حفظ خانواده