اهل زندگی و زندگی کردن هستیم ؟

یکی از نکات مهم و اساسی که در زمان ازدواج  شما آقایان محترم به آن توجه ویژه داشه باشید  :

** بگردید به دنبال اهلِ زندگی  **

اهلِ زندگی یعنی  :

اهل زندگی یعنی از همان مراحل خواستگاری با در نظر گرفتن سفارشات دینی و الهی قصدش تنها و تنها تشکیل زندگی و در پی آن ٬ هدف اصلی ازدواج یعنی به کمال رسیدن خود و همسرش باشد .

اهل زندگی یعنی در همان مراحل ازدواج همراه شما باشد و بر اساس سفارشات دینی و الهی مسایل را در نظر گیرد .

اهل زندگی یعنی با مهریه کم شما ٬ شما را باز هم بخواهد .

اهل زندگی یعنی با مهریه کم شما ٬ بجای ناراحت شدن ٬ خوشحال از آن باشد که یک جوان با ایمان و جوهره به خواستگاری او آمده .

اهل زندگی یعنی اگر توان مالی شما کم بود به شما و توان و جوهره شما نگاه کند نه به توان مالی شما .

اهل زندگی یعنی اینکه بداند زندگی ٬ یک شبه کامل نخواهد شد بلکه یک عمر تلاش و همت نیاز است .

اهل زندگی یعنی سخنان شما به عنوان همراه و همسرش در اولویت است نه رسم و عرف غلط اجتماعی .

اهل زندگی یعنی در همه مراحل زندگی با شما باشد . همراه شما باشد  نه فقط همراه مال و پول و مقام و شهرت شما …

اهل زندگی یعنی در طی مسیر زندگی اگر دچار بحران شدید، پشت شما باشد و نه در مقابل شما .

اهل زندگی یعنی در بحران های زندگی و روزگار شما را تنها نگذارد .

اهل زندگی یعنی هدفش ایجاد رضای الهی و همسرش باشد. 

اهل زندگی یعنی مطیع همسر و پیرو او در امر رهبری و هدایت زندگی توسط او .

اهل زندگی یعنی با کم و زیاد شما بسازد نه فقط با زیاد شما !

اهل زندگی یعنی محافظ زیباییها  و داشته های شما در خفا و آشکار .

اهل زندگی یعنی …..

باور کنید اگر این کلمه را   * اهل زندگی *  در همان جلسات خواستگاری خود مورد توجه قرار دهید و به جدّ به دنبال دختری باشید که اگر توانستید این تعاریف را در او بیابید ٬ یک عمر زندگیِ با آرامش در انتظار شما خواهد بود با عنایت الهی.

وبدانید و مطمین باشید که دخترانی هستند که این تعاریف در آنان وجود دارد و می توانند همسرانِ نیک و پایداری برای شما در طول یک عمر زندگی باشند . انشالله

تذکر :

دختر اهلِ زندگی باید خواستگارش نیز اهلِ زندگی باشد . پس اول خودتان را آزموده و از خود و اهلیتِ خودتان باخبر شوید ..

اهل #زندگی به چه معنایی است!؟🌺🧐

مسیر زندگی ِمشترک ،همه جوره قسمت تا قسمت آن متفاوت و حتی غیر قابل پیش بینی است …🤔🤔

فراز و فرود … 🌺🤔
سربالایی و سرپایینی …
شادی و غم …😂😔
تفریح و سختی ..😇😖
مسافرت و مهمانی و …
تلاش و سختی و مشکلات …
داشتن و نداشتن مال …😇😔
بودن و نبودن …😔😂
فقر و غنا …
و ….

چقدر اهلِ پیمودن این مسیر هستیم !؟🌺🧐🧐
چقدر خود را آماده ی پیمودنِ این مسیر می بینیم !؟🤔

آیا فقط اهلِ ایستگاههای شاد و مفرح آن هستیم یا آمادگی روبرویی با ایستگاههای سخت و مشکل و بحرانیِ آن را هم داریم !؟🤔😔 جوانان باید بگردند بدنبال #اهل #زندگی 🌺💝 اهل#زندگی یعنی اهل همه ایستگاههایِ مسیر زندگی …🌺🌺💝💝

نکند فقط اهل ایستگاههای شاد و مُفَرّح آن باشیم!!؟🤔 زندگی و زندگی کردن مرد و زنِ پیمودن می خواهد … کمی تامل کنیم.

و بدانید که اگر ایچنین بودید قطعا قسمت و روزی شما، دختری اهل زندگی خواهد بود …با عنایت الهی.