ما با هم تفاهم نداریم….. حرف یکدیگر را نمی‌فهمیم….. سعی کنید با همسرتان به تفاهم برسید…..

جملاتی کلیشه‌ای که بارها و بارها شنیده‌اید.

ذهن همه پسران و دختران پر شده از اینکه باید با همسرمان به تفاهم برسیم.

شاه کلید اکثر مشاوره‌ها شده تفاهم و درک متقابل.

اما به راستی همسر شما حرفهای شما را نمی‌فهمد؟ مگر شما درباره مسائل سخت و مشکل ریاضیات و فلسفی و… با یکدیگر بحث میکنید؟

نه اصلا اینطور نیست. اتفاقا هر دو طرف کاملا حرفهای یکدیگر را خوب میفهمند و متوجه میشوند و تنها چیزی که خیلی زود حاصل میشود همان تفاهم است.

مشکل بر سر تفاهم نیست. مشکل آن جاست که شما میخواهید نظرتان را بر طرف مقابل تحمیل کنید. او حرف شما را خوب میفهمد اما بنا به دلایلی این نظر شما را قبول ندارد.

مشکل از آنجائی شروع میشود که هر دو طرف میخواهند نظر خود را اجرائی کنند. طرف دیگر نمی‌پذیرد، بحث به دنبال بحث، دلیل پشت دلیل،و… نهایتا مشاجره و…..دست آخر میگویند ما اصلا حرف یکدیگر را نمی‌فهمیم !!

مشکل آن است که شما متوجه نشده‌اید، محور زندگی تفاهم نیست بلکه مدارا و سازگاری است.

تمام اختلاف نظرها و بحث بر سر آنها مربوط به زمان خواستگاری و انتخاب است. تا قبل از بله گفتن هر چه میتوانید نظرات خود را به صراحت و روشن بیان کنید و به دنبال کسی باشید که با نظرات شما موافق و همراه باشد. اما پس از گفتن بله و انتخاب همسر تنها چیزی که نباید خیلی به دنبال آن باشید تفاهم است. البته واضح است که همیشه گفتگو بر سر هر مسئله ساده ایی پیش می‌آید و هر دو طرف نظر میدهند و سعی دارند دیگری را با خود همراه نمایند. اما در موارد متعددی این همراهی اتفاق نمی‌افتد. اینجاست که شاه کلید یک زندگی آرام، مدارا و سازش است.

ای کاش همه همسران و به خصوص زوج های جوان چگونه با دیگران مدارا کردن را یاد میگرفتند.

زندگی مشترک محلی برای تفاهم اجباری و تحکّم نیست، محلی است برای کنار آمدن با همسری که خودتان او را انتخاب کرده‌اید.

زندگی مشترک محلی برای اثبات درستی نظرهای شما نیست، محلی است برای لذت بردن از مدارا کردن با همسری که مادر و یا پدر فرزندان شماست.