دوستان عزیزی که به هر دلیلی در مراحلِ ابتدایی جدایی یا تصمیمِ جدایی قرار گرفته اید و هنوز موفق به حفظ و نگهداری کانون خانه و خانواده نشده اید

بنده بر اساس تجربه ام خدمت شما بزرگواران عرض می کنم که در این مرحله ( که هنوز بسیار فرصت های طلایی برای حفظ و نگهداری زندگی برای شما وجود دارد) ، تا می توانید تلاش کنید و به هر شیوه و روشی که بلدید و یا می توانید به کار برید برای اینکه زندگیِ مشترکِ خود را حفظ و از آن مراقبت نمایید .

اگر شما تلاش نکنید و شیوه های درست و صحیح را برای حفظ و نگهداری زندگی ( حتی با وجود مقصر نبودن و یا کمترین خطا را داشتن یا کلا ناخواسته در بحران قرار گرفتن ) به کار نبندید ، در آینده باعث افسوس و پشیمانی شما می شود . اما اگر همه تلاش و سعی خود را در جهت کنترل و حفظ و نگهداری زندگی داشته باشید ، حتی اگر به جدایی هم کشیده شود ، شما در آینده به هیچ عنوان آسیب نخواهید دید و خوشحال از این خواهید بود که در قبل از جدایی ، همه تلاشتان را کردید ولی نشد .

توجه به این نکته که بسیاری از موارد را شاهد بودم که اگر تلاش می کردند ، می توانستند راهی پیدا کنند و یا با روش هایی مناسب ادامه زندگی را برای خود حفظ کنند اما بدلیل عدم توجه و عدم تلاش و دقت در این مرحله ، متاسفانه به جدایی ختم شده و اکنون مجدد به زمانِ قبل فکر می کنند !

حتی اگر به طور ناخواسته در بحران قرار گرفتید و همه آسیب ها از طرف مقابل به شما وارد شده ، سعی کنید بدون عجله و بدون شتابزدگی در ابتدای کار، اول بخوبی تلاشتان را به هر روش و شیوه ای که بلدید برای حفظ زندگی انجام دهید . خودتان یا به همراه بزرگ ترها یا فامیل یا آشنایان یا دوستان یا واسطه ها یا …. به هر سبک و فرمی که خودتان و شرایط برای شما ایجاد می کند .

در این صورت برای همیشه ذهن و خیالتان آسوده و راحت خواهد بود ، چون شما تمام تلاشتان را کردید اما نشد . و این امتیاز بالا و بزرگی است که می توانید برای خود در این مرحله کسب نمایید که پشتوانه شما در مراحل بعدی نیز خواهد بود !

در حال یادآوری خاطرات …