خواستگاری از جمله مراحل مهم و ارزشمند قبل از ازدواج است که از قدیم الایام مرسوم بوده و هست …

مرسوم این بود که پسر به همراه مادر یا خانواده خود طی جلساتی به خانه دختر (عروس) رفته و صحبت‌هایی در این خصوص بین افرادِ دو خانواده و خودِ زوجین انجام می گرفت .

در ایران معمولاً خواستگاری توسط پسر و خانوادهِ او  و در حضور والدین یا سرپرست دختر انجام می‌شود؛ در روشِ مرسوم در ایران ، معمولاً خانواده‌های پسر و دختر در خواستگاری حضور دارند و به‌صورت جمعی انجام می‌شود.

معمولاً هنگام خواستگاری‌های رسمی در ایران، تهیه گل و شیرینی توسط پسر انجام می‌شود

معمولاً همه سعی می‌کنند زیباترین لباس خود را در این مراسم بپوشند و در طول جلسه خواستگاری ، دو خانواده مشغول به صحبت کردن باهم می شوند .

معمولا در طی جلسه اول ، معرفی اجمالی از پسر و دختر و خانواده ها در حین پذیرایی صورت می گیرد .