بسم الله الرحمن الرحیم 

به عنوان یک جوان ایرانی مسلمان پر تلاش و با همت ، که همیشه به این جمله که اگر تلاش کردیم و توکل به خدا برای رسیدن به هدف مقید بودم و لذا بر اساس همین تقید و پایبندی به این شعار مهم ، از دوران نوجوانی تمام مسیر زندگی ام را تنها بر اساس علایق و انتخاب خود ( البته با اندیشه ) پیموده و با توکل به خدا به همه آنچه که آرزو یا رویاهایم بود بر اساس صلاح و حکمت الهی دست یافتم لذا کوله باری از تجربه و اطلاعات مناسب و ارزشمندی شده ام (خواسته یا ناخواسته) که اکنون از روی علاقه شخصی ام آماده در اختیار گذاشتن همه آنان به نوجوانان و هم سن و سالان خودم هستم .

tajrobe-yekdeli.com-درباره این اقدام

خوشحالم که اولین فردی هستم که بطور کاملا شخصی و فقط برای راهنمایی و کمک به همه جوانان هم وطنم در حد توان و اطلاعاتم و تجاربی که در طی بیش از ۸ سال ، در این زمینه و همینطور مسایل حقوقی قبل از ازدواج که اکنون بخاطر عدم آگاهی و توجه به این مسایل مهم ، متاسفانه بعضا منجر به بروز مشکلات سخت و سنگینی در زندگی و اجتماع می شود، را با آنان درمیان و با اضافه کردن تجاربم به آنان ، برای انتخاب درست همراه همیشگی شان قدمی بردارم با عنایت و رضای الهی …

امید است این مطالب و نکات اگر برای یک نفر هم مورد فایده قرار گیرد رضای الهی و درونی خودم را فراهم کرده باشم و او نیز خود مبلّغی در این جهت برای دیگران باشد …

          تجربه در احادیث معصومین (ع)

امام على علیه السلام :

التَّجارِبُ لا تَنْقَضی ، و العاقِلُ مِنها فی زِیادَهٍ .
تجربه ها را پایانى نیست و خردمند همواره بر تجربه هاى خویش مى افزاید.

( غرر الحکم : ۱۵۴۳ )

امام على علیه السلام :

التّجارِبُ علمٌ مُستفادٌ .
تجربه ها دانشى اکتسابى اند.

( غرر الحکم : ۱۰۳۶ )

امام على علیه السلام :

العاقلُ مَن وعَظَتْهُ التَّجارِبُ .
خردمند کسى است که تجربه ها او را پند دهد.

( تحف العقول : ۸۵ )

          تجربه در احادیث معصومین (ع)

امام على علیه السلام ـ در سفارش به فرزند بزرگوارش ـ فرمود :

 فَبادَرْتُک بِالأَدَبِ قَبْل أَنْ یَقْسوَ قلبُکَ وَ یَشتغِلَ لُبُّکَ لتَستَقْبِلَ بجِدِّ رأیِکَ من الأمرِ ما قَد کَفاکَ أهلُ التَّجارِبِ بُغیَتَهُ و تَجرِبَتَهُ، فتکونَ قد کُفِیتَ مَؤونَهَ الطَّلَبِ و عُوفِیتَ مِن عِلاجِ التَّجرِبَهِ .
پیش از آن که دلت سخت و فکرت مشغول گردد به تربیت تو پرداختم تا با اندیشه استوارت به امورى که خداوندانِ تجربه آنها را جسته اند و آزموده اند روى آورى و بدین سان رنج جستجو از تو برداشته شود و از دست زدن به تجربه معاف گردى.

(  تحف العقول : ۷۰ ، شرح نهج البلاغه : ۱۶/۶۶)

امام على علیه السلام :

التَّجرِبهُ تُثمِرُ الاعْتِبارَ .
تجربه، عبرت آموزى به بار مى آورد.

(  غرر الحکم : ۱۱۰۴)

امام على علیه السلام :

ثَمَرهُ التَّجرِبهِ حُسْنُ الاخْتِیارِ .
ثمره تجربه، گزینش نیکوست.

( غرر الحکم : ۴۶۱۷ )