همه شما عزیزان واقفید که وضعِ فعلی ازدواج، حال خوشی ندارد و هرچند تلاش و پیگیری های شما عزیزان در روند ازدواج ،بطور همیشگی می بایستی واقع شود اما کمک و یاری جستن از امام عصر (عج) ،قطعا می تواند روند این مسیر را برای همه شما عزیزان تسهیل و حتی وقوع آن را به نحوی غیر منتظره به جلو اندازد … ادامه مطلب در صفحه