بالاترین منفعت برای شما قبل از ازدواج اینه که از تجربه افرادی که این مسیر را طی کرده اند مطلع و شما بجای تجربه مجدد آن ، بهترین راه و بهترین مسیر را بر اساس تجارب کسب کرده بپیمایید … آنهم بدون خطا ! بدون مشکل و با آرامش…انشالله