به هرحال شما تلاشتان را کردید و یا کلا از دست شما خارج بود و نتوانستید این پیوند را ثابت و ماندگار نگهدارید .

اما همانطور که در صفحات قبلی به آن اشاره کردیم این تنها اتفاق و امتحانی بود برای ما و اکنون زندگی ادامه دارد …

حتما در طول مراحلی که گذشت٬ تجاربی برای شما کسب شده که همه انها با ارزش و مفید خواهد بود هرچند بطور ناخواسته هزینه زیادی برای بدست آوردن آنها پرداخت شد! . پس قدر این آگاهی و اطلاعات ارزشمند را بدانید و در جهت شروع مجدد زندگی و انتخاب درست و آگاهانه با توکل به خدا قدم بردارید .

البته طبیعی است که مدتها مسایل مربوط به گذشته و آنچه شما در آن واقع شدید بطور ناگهانی در ذهن و فکر شما مرور یا بیاد آنها بیافتید اما واقعیت دیگری که باید ان را بپذیریم این که : آنچه گذشت دیگر گذشته است و زندگی ادامه دارد…

خیلی خوبه مدتی را سعی کنید زندگی خود را با آرامش و راحتی سپری کنید . اگر تفریحات شهری یا مسافرتی کوتاه یا بلند به همراه دوستان یا خانواده ترتیب دهید و از این فرصت بدست آمده نهایت استفاده را ببرید و در جهت تخلیه انرژی های منفی یا خاطرات سخت گذشته و همه انچه که برای شما سخت یا دشوار جلوه داشت تلاش و از تفریحات و مسافرت و آرامش و انرژی های مثبت اطراف خود بهره ببرید . باید فرصتی مناسب را برای خود ایجاد تا مجدد با انگیزه و اشتیاق مطلوب بسمت شروع مجدد گام بردارید .

و این بسته به میزان سختی و فشار وارده برشما از فردی تا فرد دیگر ممکن است متفاوت باشد و بنابراین در طول این مدت درکنار بهره بردن از انرژی های مثبت ٬ ذهن خود را کم کم معطوف به آینده روشن و شروع مجدد کنید .

این را هم بدانید که این فقط شما نبوده اید که دچار این اتفاق شده اید .. بلکه با نگاهی به اطرافیان و آشنایان و یا فامیل خود به راحتی می بینید که متاسفانه بسیارند جوانانی که بدلایل متفاوتی دچار این مشکل شده و اکنون همچون شما مجدد مجرد شده اند . پس هیچگاه خود را تنها آسیب دیده این میدان نبینید !

اکنون شما اندوخته ای دارید که بسیاری از جوانان از آن محروم و تشنه داشتن اندکی از این اندوخته گرانبها هستند . پس ارزش نگهداری مطلوب و بکارگیری درست از این اندوخته برای شما بسیار بالا خواهد بود و به راحتی آن را از دست ندهید !

در حال نوشتن و یادآوری خاطرات  ….