شوهر

شوهر معنای کلمه در لغت عرب

کلمه بَعل در قرآن به معنای شوهر …

همچون درخت نخلی که رشد و نمو کرده و ریشه ان به آب های زیرزمینی است و دیگر نیازی به آبیاری ندارد .

در قرآن نیز به شوهر بَعل گفته می شود  :

  • یعنی مرد در نظام خانوادگی باید تکیه گاه خانواده باشد .

  • اهل تلاش و جدیت و … باشد .

  • بی نیاز ، پابرجا و محکم .