آیا می دانید دو امر مهم یا دو ویژگی مهم اگر در پسری بود قطعا می توانید به آن اطمینان کنید که او می تواند برای یک زندگی تکیه گاه خوبی برای شما بادشد ؟!

با جستجویی در فضای اینترنت  بسیاری از ملاکهای مهم و ارزشمند را می بینید که معمولا در همه صفحات تکرار شده اند و البته واقعا همه انان مهم هستند . اما اینقدر بصورت جداگانه و مکرر بیان شده اند که دیگر جلب توجه نظر مخاطب را نمی کند !و به نوعی برای همه تکراری بحساب می آیند ! هرچند تک تک انها بسیار مهم اند.

بنده بر اساس سفارشات دینی و تجربیاتم تنها به ۲ مورد مهم اشاره می کنم . که به عقیده خودم اگر این دو در هر پسری بود  ، قطعا می توان او را به عنوان شریک مناسبی برای زندگی دانست .

۱- ایمان همراه با عمل  :

داشتن ایمان خوب و درست و مومن بودن یعنی کسی که از درکنار بودن ان شخص در امن و امان باشید . نتنها شما بلکه همه از درکنار بودن او یا همنشینی با او احساس امنیت کنند .

قطعا اگر  فردی با چنین ویژگی باشد تمام دیگر نکات و صفات درونی همچون اخلاق / حسن نیت / مهربانی / عشق ورزی / اهل انجام امور خیر / نپرداختن به زشتی ها / فرو بردن خشم / نداشتن ظن و گمان / و ده ها ویژگی خوب را در خود خواهد داشت !

و از جمله نکات مهم که در ایمان فردی که به خواستگاری شما می آید وجود دارد اینست که شما می دانید او از صبح تا شب عفیف است و بدنبال تلاش و کوشش برای زندگی است . نه بدنبال زشتی و ناپاکی … پناه برخدا

۲- جوهره :

جوهره یا اهل تلاش و کار بودن .  نکته اساسی است که اگر در هر پسری باشد قطعا می توان به او تکیه کرد . چرا که او اهل تلاش و کار است . او اهل رشد و پیشرفت است . او اهل ایجاد امنیت و رفاه برای خانواده است .

پس فرد با جوهره قطعا به همه چیز خواهد رسید … اگر در ابتدا اندک اندوخته داشته باشد قطعا در طی زمان می تواند به همه انچه خود او و شما در نظر داشتید برسید با توکل بخدا و عنایت الهی . شک نکنید .

اگر این دو ویژگی در فردی بود قطعا می توان یک زندگی خوب و درستی را شروع و پایه گذاری کرد .

مطمئن باشید اگر این دو ویژگی در پسری باشد دیگر شما نباید نگران از امور مالی و جاری زندگی باشید حتی در بدترین بحرانها

مطمئن باشید پسری که با ایمان است توکل او همیشه بخدا و نصرت و یاری خدا است برای خود و خانواده اش .

مطئن باشید که تمام تلاش او برای ایجاد رفاه خود و خانواده خواهد بود . چون مومن است .

مطئن یاشید با پسری که این دو ویژگی را دارد هیچگاه در مسیر زندگی درمانده نخواهید شد . چون تکیه گاه خوبی خواهد بود برای شما در همه شرایط .

-لازم به ذکر است این دو ویژگی مهم‌ در کنار همه آنچه که خود شما در طی مراحل شناخت از هم ، در نظر دارید به عنوان اصل و اساس می باشد  نه اینکه با دیدن این دو ویژگی چشم خود را بر روی صحت  ویژگیهای دیگر در شخص  بسته یا  از تلاش برای شناخت طرف مقابل  دست بکشیم.

در واقع با مشاهده این دو ویژگی اطمینان و دلگرمی ما برای شروع روند شناخت و تلاش برای شناخت طرفین از هم حاصل می شود