آیا می دانید مهریه ای که در شب ازدواج ، بصورت کاذب نوشته می شود ، هیچ منفعت و سودی برای شما ندارد !؟

مهریه ای که در شب ازدواج ، آقایان متاسفانه بدون آگاهی و یا بدون هیچ پشتوانه واقعی مالی متعهد به پرداخت آن می شوند و شما هم به ظاهر خوشحال از نوشتن عدد خوشحال کننده ای به عنوان مهریه خود می شوید ، هیچ پشتوانه واقعی یا هیچ منفعتی برای شما نخواهد داشت .

متاسفانه بدلیل عدم آگاهی از میزان تعهدی که زوج در زمان عقد برای همسرش ،به گردن می گیرد ، این تعهد عملا فاقد ارزش است .

براحتی با نگاهی به پله های دادگاه های فعلی و یا دادسراها و کلانتری ها ، خواهید دید که تمام آن زوج هایی که بدون توجه به این مطلب مهم و بدون آگاهی و تنها برای عددی ظاهری و خوشحال کننده در آن لحظه ، غافل از این بوده اند که این اعداد و ارقام فریبنده عملا هیچ پشتوانه واقعی در واقعیت برای آنان نداشته و ندارد !

دختران محترم ، این را بدانید که مهریه ای که کاذب است و عملا دروغین و تنها برای خوشحالی شما و جمع افرادی که در مراسم شب ازدواج حضور دارند نوشته می شود ، هیچگاه پشتوانه حقیقیِ  واقعی ، برای شما نخواهد  داشت .

باور کنید خدای ناکرده خدای ناکرده اگر زمانی دچار مشکل شوید ، به هیچ عنوان این مهریه دست شما را نخواهد گرفت . چون در زمان نوشتن آن ، بصورت کاذب نوشته شده ! نه با صداقت نه با حقیقت

حتی اگر هم قصد دریافت آن را بکنید ماه ها و سالها باید بدنبال گرفتن سکه هایی باشید که عملا جسم و روح شما و خانواده شما و طرف مقابل را خواهد شکست و از بین خواهد برد و باز هم بطور کامل وصول نخواهد شد !

حال با کمی تامل :

آیا چنین اقدامی آن هم برای دلخوشی و خوشحالی لحظه ای و گذرا  ، ارزش از بین بردن آرامش و راحتی فکر هم شما و هم طرف مقابلتان را و منحرف شدن تمرکز شما برای شناخت بیشتر از هم را دارد !؟

آیا به جای متمرکز شدن بر روی اینکه چطور میزان مهریه مورد علاقه ی خود را بصورت کاذب برای خود ایجاد کنید ، بهتر نیست با پذیرفتن صداقت مرد و حقیقتِ واقعی توانِ مرد ، به زیبایی مهریه واقعی خود را از او دریافت کنید !؟

آیا مهریه ای که حتی یک عمر دست یافتن به آن دست نیافتنی یا رویایی بیش نخواهد بود بهتر است یا مهریه ای که خودِ مرد بر اساس توان واقعی خود، در زمان ازدواج به شما پیشکش کند !؟

آیا دخترانی که چنین مهریه های دست نیافتنی را برای خود نوشتند و با از بین بردن روح و جسمشان در طلب رسیدن به آن بودند ، در نهایت پیروز میدان هستند یا بازنده !؟

آیا ازدواج هدفش گرفتن و دادن مهریه است !؟

کمی تامل کنیم…