در شبی دیگر از مجالس عزاداری آقا آبا عبدالله الحسین شنیدیم و آموختیم که :

والدین عزیز و گرامی :

مهارت آموزی به فرزندان را و تربیت صحیح و درست با رویکرد دینی را در تمام طول دوران مجردی شان ، برای ورود به مسیر ازدواج و آغاز زندگی مشترک ،در اولویت قرار دهیم

اینهمه فراهم آوردن امکانات و  شرایط رنگارنگ برای تحصیلات و …. آیا نه به همان میزان ، بلکه حداقل نیمی از آن را وقت صرف مهارت آموزی و تربیت صحیح ‌(با رویکرد دینی و منطبق با سفارشات اسلامی و قرآنی) برای چگونه خودشان و زندگی مشترک شان را اداره و مدیریت کنند،کرده ایم !؟

آیا از خطرات تفکر فمینیستی مطلع ایم!؟

ویژه مادران محترم :
خانه و خانواده نباید فراموش بشود… خطری که امروز جامعه را تهدید می کند به بیرون کشیده شدن زنان و غفلت از تمرکز بر محافظت از کانون خانه و خانواده و فرزند و همسر به بهانه های تحصیل و اشتغال و کسب رتبه و مقام و عقب نیافتادن از فرهنگ و عرف غلط امروزی و غیره… و متاسفانه شاهد نتایج ناگوار و آسیب زایی که به جهت این غفلت ،هستیم
مگر اینکه چشمان بسته و یا به دلایل غیرموجه سعی در توجیه آن داشته باشیم🤔

فرزندانی که با داشتن مقامات تحصیلی و کاری و غیره ی دنیایی … وارد مسیر ازدواج می شوند و دریغ از ذره ای مهارت و آموزش های مهم و کاربردی زندگی یا هنر ارتباط با همسر یا فرزند یا سختی ها و مشکلات روزمره ی زندگی به شکل صحیح و … خوشحال از آنیم که فرزندمان صاحب مقام و رتبه بالای تحصیلی و کار است!  و چندی نگذشته که شاهد بروز تنش و جدال در محیط زندگی مشترک شان خواهیم بود!

کار و اشتغال#زن بیرون خانه ارزش محسوب نمی شود

تفکر #فمینیست، تفکری خطرناک است دقت کنیم

آلویت اول زن ، خانه و تربیت فرزند و شوهر باید باشد نه کار یا …
بله، مخالف حضور زن و دختران در عرصه اجتماع نیستیم و اتفاقا در قسمت هایی حضور آنان بسیار مهم بوده و هست اما نه اینکه اولویت اول آنان باشد

کمی تامل کنیم …
به چه سمتی و با چه سرعتی و بدون توجه به پشت سر ،در چه مسیری و به کجا در حرکتیم!!….

همه در قبال هم مسوولیم

 

لینک صفحه اینستاگرام yekdeli