پسران و آقایان محترم و عزیز

اگر توجه درستی به صفحات این سایت در موضوعات مختلف آن کرده باشید ٬ یک نکته مهم و اساسی را مکررا به آن اشاره کردیم :

تعیین و تعهد به مهریه درست ، با توجه به سفارشات دینی و الهی .

اگر شمای دوست، بر اساس این عبارت و تاکید دینی ٬ قدم به ازدواج و تشکیل زندگی و خانواده گذاشته اید ٬ لذا براحتی مهریه خود را در همان بدو آغاز و شروع زندگی به همسر خود به عنوان کادو و هدیه برای نشان دادن صداقت و راستی خود بپردازید .

بله ٬ در این شرایط سخت اقتصادی فعلی شاید پذیرفتن این امر سخت و نشدنی باشد (حتی میزان کم آن) . اما اگر واقعا بر اساس توان مالی واقعی فعلی خود اقدام به تعهد آن شده اید ٬ پس شدنیست ! و شما می توانید آن را در همان لحظه شروع به همسرتان هدیه کنید …

مهریه درست - ازدواج آگاهانه و درست

              از ویژگیهای مهم و ممتاز این حرکت از سمت شما :

  • تصحیح اشتباهات و ناپسندیهای مربوط به موضوع مهریه در سطح اجتماع
  • تاکید و روی آوردن به امر ازدواج آسان
  • باز شدن راه ازدواج آسان برای شما و دیگران
  • بنا نهادن آجر اول به شکل صحیح و طی کردن زندگی به شیوه صحیح تا آخر .. انشالله
  • جلوگیری از به خطر افتادن و آسیبهای احتمالی حقوقی بعدی، در طی مسیر زندگی
  • پیشگیری از ایجاد سو ظن یا افکار ناشایست در طی مسیر زندگی، بدلیل عدم توجه دقیق به این موضوع
  • پیشگیری از بوجود آمدن ذهنیت خلاف واقع از شما
  • پیشگیری ازایجاد توقع بیجا از شما بخاطر اقدام ناصحیح اولیه شما در موضوع مهریه
  • و …