بروز تنش در سالهای ابتدایی زندگی مشترک

تا حالا به این فکر کرده اید که چرا بیشترین تنش ها یا بروز مشکلات بین زوجین در سال های ابتدایی زندگی رخ میده !!؟ اما چرا ؟ آیا تابه حال از خود پرسیده اید که چرا و چگونه در سالهای ابتدایی که از شیرین ترین سالهای زندگی هر زوجی بحساب می آید ، باید شاهد بروز این دست از مشکلات یا اتفاقات مهم و اساسی باشیم !؟