آیت الله خامنه ای- ازدواج
جوانان بدانند ٬ اصل قضیه محبت است و به برکت محبت بوستان خانواده را سرسبز کنیم … انشاالله
سخنرانی حاج آقا پناهیان - ازدواج درست و آگاهانه - شور و اشتیاق
ازدواج آگاهانه و درست – چقدر شور و اشتیاق برای ازدواج داریم !؟ واقعا چقدر در راه رسیدن به نتیجه تلاش کردیم!؟ چقدر برای رفتن به خواستگاری یا آمدن خواستگار لحظه شماری کردیم !؟ و چقدر منفعلانه عمل کردیم … گفتیم : حالا هنوز وقت داریم … حالا هنوز فرصت هست … حالا که پول نداریم ! … حالا این که مدرکش پایینه ! … حالا مگه می توانیم ازدواج کنیم !؟ حالا مگه …. یا فقط نشستیم گفتیم : خب . خدایا یه مورد خوب برای ما جور کن ! چقدر به قصد ازدواجِ آگاهانه و درست، قدم برداشتیم !؟ … واقعا آگاهانه و درست .
سخنرانی حاج آقا پناهیان - ازدواج درست و آگاهانه - شور و اشتیاق
ازدواج آگاهانه و درست – تنها پاسخ عشق انسان٬ خداست.

در این بخش سعی کردم تا کلیپ های مرتبط با مطالبِ مهم را بصورت مختصر و کوتاه برای اطلاع رسانیِ بهتر در اختیار عموم قرار دهم . امیدوارم مفید فایده واقع شود .

توضیح کلی درباره مطالب سایت   


رسم و رسوم غلط

پرهیز از آداب و رسوم غلط – ماشین عروس (تبلیغی)

پرهیز از آداب و رسوم غلط-ماشین عروس ۲(تبلیغی)

پرهیز از آداب و رسوم غلط – خواستگاریِ بیرون از منزل(تبلیغی)

پرهیز از آداب و رسوم غلط – خواستگاری بیرون از منزل ۲(تبلیغی)


چقدر اهل زندگی و زندگی کردن هستیم!؟

اهلِ زندگی ۱ (تبلیغی)

اهلِ زندگی ۲(تبلیغی)

اهلِ زندگی ۳(تبلیغی)


تذکرات مانند روغن …

تذکرات عمومی مشترک – انسانها همچون چراغند … (تبلیغی)

تذکراتِ عمومی مشترک – مدرک گرایی در ازدواج(تبلیغی)

پرهیز از آداب و رسوم غلط- مهریه صوری در جلوی حُضّار برای حفظ آبرو(تبلیغی)

تذکرات عمومی مشترک – کتمان چرا ؟ (تبلیغی)

ازدواجِ آسان و آگاهانه – ازدواج با طعم آسانی (تبلیغی)

تذکرات عمومی مشترک – هرکه طاوس خواهد .. (تبلیغی)

زود ازدواج کنید ۱ (تبلیغی)

زود ازدواج کنید ۲ (تبلیغی)

زود ازدواج کنید ۳ (تبلیغی)

ردیف : ” یک تجربه به ارزش یک زندگی

ازدواج درست و آگاهانه – چکاپِ خودمون … همه در قبال هم مسوولیم … امیدواریم توضیحات مطالب بتونه انتقال مفاهیم و نکات مهم را برای دوستان عزیز بهتر از قبل بیان و قابل استفاده کنه …. آگاهی بیشتر = خسارتِ کمتر و آرامش بیشتر …  لینک آپارات 

ازدواج درست و آگاهانه – همه در قبال هم مسوولیم … ازدواج درست و آگاهانه – اقدام به ازدواج بر اساس چکاپِ اولیه . همه در قبال هم مسوولیم … امیدواریم توضیحات مطالب بتونه انتقال مفاهیم و نکات مهم را برای دوستان عزیز بهتر از قبل بیان و قابل استفاده کنه …. آگاهی بیشتر = خسارتِ کمتر و آرامش بیشتر

لینک آپارات 

ازدواج درست و آگاهانه – همه در قبال هم مسوولیم … ازدواج درست و آگاهانه – اقدام به ازدواج بر اساس چکاپِ اولیه . همه در قبال هم مسوولیم … امیدواریم توضیحات مطالب بتونه انتقال مفاهیم و نکات مهم را برای دوستان عزیز بهتر از قبل بیان و قابل استفاده کنه …. آگاهی بیشتر = خسارتِ کمتر و آرامش بیشتر

لینک آپارات 

ازدواج درست و آگاهانه – بگردیم بدنبال اهل زندگی امیدواریم توضیحات مطالب بتونه انتقال مفاهیم و نکات مهم را برای دوستان عزیز بهتر از قبل بیان و قابل استفاده کنه …. آگاهی بیشتر = خسارتِ کمتر و آرامش بیشتر همه در قبال هم مسوولیم

لینک آپارات

ازدواج درست و آگاهانه – کسب تجارب درست و صحیح ۴ امیدواریم توضیحات مطالب بتونه انتقال مفاهیم و نکات مهم را برای دوستان عزیز بهتر از قبل بیان و قابل استفاده کنه …. آگاهی بیشتر = خسارتِ کمتر و آرامش بیشتر همه در قبال هم مسوولیم

لینک آپارات 

ازدواج درست و آگاهانه – عجله نکنیم (قسمت۵) همه در قبال هم مسوولیم …

ازدواج درست و آگاهانه – بکارگیری مهارتها (قسمت۶) همه در قبال هم مسوولیم … امیدوارم توضیحات برای انتقال مفاهیم و نکات مهم و ارزشمند برای همه دوستان مفید واقع بشه …

لینک آپارات 

ازدواج درست و آگاهانه – محک زدن والدین (قسمت۷) – تجربیاتم برای تشکیل زندگی همه در قبال هم مسوولیم … امیدوارم توضیحات برای انتقال مفاهیم و نکات مهم برای همه شما مفید واقع بشه .

لینک آپارات 

ازدواج درست و آگاهانه – خطاب به والدین محترم (قسمت۸) – تجربیاتم برای تشکیل زندگی .. همه در قبال هم مسوولیم … امیدوارم توضیحات برای انتقال مفاهیم و نکات مهم برای همه شما مفید واقع بشه

لینک آپارات 

ازدواج درست و آگاهانه – خودآزمایی خودمون و طرف مقابل (قسمت۹) – تجربیاتم برای تشکیل زندگی .. همه در قبال هم مسوولیم … امیدوارم توضیحات برای انتقال مفاهیم و نکات مهم برای همه شما مفید واقع بشه

لینک آپارات 

ازدواج درست و آگاهانه – دقت در مرحله آزمایشات قبل از ازدواج(قسمت۱۰) – تجربیاتم برای تشکیل زندگی .. همه در قبال هم مسوولیم … امیدوارم توضیحات برای انتقال مفاهیم و نکات مهم برای همه شما مفید واقع بشه

لینک آپارات 

ازدواج درست و آگاهانه – وجود هرگونه مشکلی هراس هرگز (قسمت۱۱) – تجربیاتم برای تشکیل زندگی .. همه در قبال هم مسوولیم … امیدوارم توضیحات برای انتقال مفاهیم و نکات مهم برای همه شما مفید واقع بشه

لینک آپارات 

ردیف : “خواستگاری

ازدواج درست و آگاهانه – تعریف خواستگاری (۱) همه در قبال هم مسوولیم … نتایج ۷ سال تجارب و آگاهی از مراحل مختلف و متنوع ازدواج را برای آگاهی بخشی به عموم در اختیار شما قرار می دهم تا بتوانید مسیر ازدواج را براحتی و آسانی و درست و صحیح برای خودتان طی کنید انشاالله . تلاش و تلاش و تلاش بعلاوه توکل به خدا = رسیدن به نتیجه مطلوب .

لینک آپارات 

ازدواج درست و آگاهانه – خواستگاری درست در منزل (۲) نتایج ۷ سال تجارب و آگاهی از مراحل مختلف و متنوع ازدواج را برای آگاهی بخشی به عموم در اختیار شما قرار می دهم تا بتوانید مسیر ازدواج را براحتی و آسانی و درست و صحیح برای خودتان طی کنید انشاالله . تلاش و تلاش و تلاش بعلاوه توکل به خدا = رسیدن به نتیجه مطلوب .

لینک آپارات 

ازدواج درست و آگاهانه – مراحل خواستگاری را راحت برپا کنیم (۲) نتایج ۷ سال تجارب و آگاهی از مراحل مختلف و متنوع ازدواج را برای آگاهی بخشی به عموم در اختیار شما قرار می دهم تا بتوانید مسیر ازدواج را براحتی و آسانی و درست و صحیح برای خودتان طی کنید انشاالله . تلاش و تلاش و تلاش بعلاوه توکل به خدا = رسیدن به نتیجه مطلوب

لینک آپارات 

ازدواج درست و آگاهانه – رسم و سوم غلط در خواستگاری (۲) نتایج ۷ سال تجارب و آگاهی از مراحل مختلف و متنوع ازدواج را برای آگاهی بخشی به عموم در اختیار شما قرار می دهم تا بتوانید مسیر ازدواج را براحتی و آسانی و درست و صحیح برای خودتان طی کنید انشاالله . تلاش و تلاش و تلاش بعلاوه توکل به خدا = رسیدن به نتیجه مطلوب

لینک آپارات 

قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: لا یخطب احدکم علی خطبه اخیه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هیچ یک از شما زنی را که دیگری خواستگاری می کند، خواستگاری نکند. [تا اینکه با او ازدواج کند و یا اینکه منصرف شود. اگر منصرف شد خواستگاریش بلامانع است.]صحیح مسلم، ج ۲، ص ۱۰۳۴، ح ۵۶ ) . بعضا شاهدیم همزمان چند نفر خواستگار را مقایسه می کنند ! 

لینک آپارات 

ردیف : ” مهریه 

ازدواج درست و آگاهانه – معنای زیبای مهریه – شناخت شناخت شناخت شناخت شناخت … تلاش کنیم برای شناخت درست و صحیح و کامل از همدیگر در قبل از ازدواج و این شناخت را پشتوانه زندگی قرار دهیم …. همه در قبال هم مسوولیم …

ازدواج درست و آگاهانه – معنای زیبای مهریه نتایج ۷ سال تجارب و آگاهی از مراحل مختلف و متنوع ازدواج را برای آگاهی بخشی به عموم در اختیار شما قرار می دهم تا بتوانید مسیر ازدواج را براحتی و آسانی و درست و صحیح برای خودتان طی کنید انشاالله . با دانستن معنای زیبای مهریه از آسیب های احتمالی بعدی می توان جلوگیری کرد

لینک آپارات 

ردیف ” علل نوشتن مهریه بالا و نادرست ”

ازدواج درست و آگاهانه – علل نوشتن مهریه بالا و نادرست ۱ (عدم آگاهی از اعداد و ارقام) امیدوارم تجارب بنده در ازدواج برای شما مفید واقع بشه و بتونید در جهت درست و صحیح از این تجارب برای ازدواج درست و آگاهانه استفاده ببرید
ازدواج درست و آگاهانه – علل نوشتن مهریه بالا و نادرست۲ (بخاطر جهیزیه) امیدوارم تجارب بنده در ازدواج برای شما مفید واقع بشه و بتونید در جهت درست و صحیح از این تجارب برای ازدواج درست و آگاهانه استفاده ببرید …
ازدواج درست و آگاهانه – علل نوشتن مهریه بالا و نادرست ۳ (نوشتن مهریه بالا نشانه مردانگی و استقلال !!) امیدوارم تجارب بنده در ازدواج برای شما مفید واقع بشه و بتونید در جهت درست و صحیح از این تجارب برای ازدواج درست و آگاهانه استفاده ببرید … همه در قبال هم مسوولیم
ازدواج درست و آگاهانه – علل نوشتن مهریه بالا و نادرست ۴ (عدم آگاهی از سفارشات قرآنی یا داستانهای قرآنی و دینی ) امیدوارم تجارب بنده در ازدواج برای شما مفید واقع بشه و بتونید در جهت درست و صحیح از این تجارب برای ازدواج درست و آگاهانه استفاده ببرید … همه در قبال هم مسوولیم
ازدواج درست و آگاهانه – علل نوشتن مهریه بالا و نادرست ۵ (اگر مهریه بالا ننویسیم کسی به ما دختر نمی دهد !!) امیدوارم تجارب بنده در ازدواج برای شما مفید واقع بشه و بتونید در جهت درست و صحیح از این تجارب برای ازدواج درست و آگاهانه استفاده ببرید … همه در قبال هم مسوولیم
ازدواج درست و آگاهانه – علل نوشتن مهریه بالا و نادرست ۶ (حربه قرار دادن مهریه برای پیشگیری از خطرات احتمالی !! ) امیدوارم تجارب بنده در ازدواج برای شما مفید واقع بشه و بتونید در جهت درست و صحیح از این تجارب برای ازدواج درست و آگاهانه استفاده ببرید … همه در قبال هم مسوولیم
ازدواج درست و آگاهانه – علل نوشتن مهریه بالا و نادرست ۷ (چشم و هم چشمی ها !! ) امیدوارم تجارب بنده در ازدواج برای شما مفید واقع بشه و بتونید در جهت درست و صحیح از این تجارب برای ازدواج درست و آگاهانه استفاده ببرید … همه در قبال هم مسوولیم
ازدواج درست و آگاهانه – از علل نوشتن مهریه بالا و نادرست ۸ (سود جویی و کسب درآمد !! ) امیدوارم تجارب بنده در ازدواج برای شما مفید واقع بشه و بتونید در جهت درست و صحیح از این تجارب برای ازدواج درست و آگاهانه استفاده ببرید … همه در قبال هم مسوولیم

علل نوشتن مهریه بالا و نادرست ۹ ( توقع و زیاده خواهی افراد از طرف مقابل یا خواستگارشان بدلیل تمکن بالای مالی او ! )

علل نوشتن مهریه بالا و نادرست ۱۰ ( خود برتر بینی بعضی افراد و تحت فشار قرار دادن طرف مقابل برای مهریه بالا )

علل نوشتن مهریه بالا و نادرست ۱۱ ( اگر من را واقعا دوست داری پس مهریه مورد نظر من را قبول کن ! )

علل نوشتن مهریه بالا و نادرست ۱۲ ( مهریه را کی داده و کی گرفته ! ؟ )

علل نوشتن مهریه بالا و نادرست ۱۳ ( الان مهریه مورد نظر من را بنویس و من بعدا آن را کم می کنم یا در دفترخانه می بخشم! )

ردیف : ” روش های همسریابی ”

ازدواج درست و آگاهانه – روش های همسریابی موجود -عرفی و معمول معرف ها(قسمت۱) – تجربیاتم برای تشکیل زندگی .. همه در قبال هم مسوولیم … امیدوارم توضیحات برای انتقال مفاهیم و نکات مهم برای همه شما مفید واقع بشه …
ازدواج درست و آگاهانه – روش های همسریابی موجود -روش عرفی و معمول معرف ها و واسط ها (قسمت۲) – تجربیاتم برای تشکیل زندگی .. همه در قبال هم مسوولیم … امیدوارم توضیحات برای انتقال مفاهیم و نکات مهم برای همه شما مفید واقع بشه …
ازدواج درست و آگاهانه – روش همسریابی موجود- روش های جدید اینترنتی (قسمت۳) – تجربیاتم برای تشکیل زندگی .. همه در قبال هم مسوولیم … امیدوارم توضیحات برای انتقال مفاهیم و نکات مهم برای همه شما مفید واقع بشه …
ازدواج درست و آگاهانه .. همه در قبال هم مسوولیم آسیبهای همسریابی اینترنتی و روش رفع آفات این روش در سایت YekDeli.com
ازدواج درست و آگاهانه – روش همسریابی از طریق مراکز و موسسات (۴) همه در قبال هم مسوولیم … YekDeli.com نتایج ۷ سال تجارب و آگاهی از مراحل مختلف و متنوع ازدواج را برای آگاهی بخشی به عموم در اختیار شما قرار می دهم تا بتوانید مسیر ازدواج را براحتی و آسانی و درست و صحیح برای خودتان طی کنید انشاالله . تلاش و تلاش و تلاش بعلاوه توکل به خدا = رسیدن به نتیجه مطلوب .
ازدواج درست و آگاهانه – روش همسریابی دونفری در اماکن و فضاهای عمومی (۵) همه در قبال هم مسوولیم … نتایج ۷ سال تجارب و آگاهی از مراحل مختلف و متنوع ازدواج را برای آگاهی بخشی به عموم در اختیار شما قرار می دهم تا بتوانید مسیر ازدواج را براحتی و آسانی و درست و صحیح برای خودتان طی کنید انشاالله . تلاش و تلاش و تلاش بعلاوه توکل به خدا = رسیدن به نتیجه مطلوب .

ردیف : ” نکات حقوقی ”

ازدواج درست و آگاهانه … همه در قبال هم مسوولیم بررسی مسائل حقوقی مهم در رابطه با سند نکاحیه یا ازدواج در سایت YekDeli.com

ردیف : ” آنهایی که در بحران جدایی قرار دارند ”

ازدواج درست و آگاهانه – دوستان عزیزی که در مراحلِ ابتدایی جدایی یا تصمیمِ جدایی قرار گرفته اید و هنوز موفق به حفظ و نگهداری کانون خانه و خانواده نشده اید.. بنده بر اساس تجربه ام خدمت شما بزرگواران عرض می کنم که در این مرحله ( که هنوز بسیار فرصت های طلایی برای حفظ و نگهداری زندگی برای شما وجود دارد) ، تا می توانید تلاش کنید و به هر شیوه و روشی که بلدید و یا می توانید به کار برید برای اینکه زندگیِ مشترکِ خود را حفظ و از آن مراقبت نمایید ..
لینک آپارات

ردیف : ”طلاق 

دوستان عزیزی که به هر دلیلی در مراحلِ ابتدایی جدایی یا تصمیمِ جدایی قرار گرفته اید و هنوز موفق به حفظ و نگهداری کانون خانه و خانواده نشده اید..

لینک اینستاگرام